danh sách trúng thưởng

tổng số trúng giải: 125879

STT Số điện thoại Giá trị giải thưởng Ngày trúng thưởng (giải ngày)
Tiền VNĐ Data (MB)
1 84918xxx8812 10,000 0 18-10-2019
2 84816xxx8780 10,000 0 18-10-2019
3 84941xxx4927 10,000 0 18-10-2019
4 84833xxx8986 10,000 0 18-10-2019
5 84818xxx8121 10,000 0 18-10-2019
6 84832xxx6637 10,000 0 18-10-2019
7 84834xxx2137 10,000 0 18-10-2019
8 84913xxx2369 5,000 0 18-10-2019
9 84855xxx6999 10,000 0 18-10-2019
10 84858xxx1988 10,000 0 18-10-2019

Tin tức

VNPT trao thưởng 1 tỷ đồng cho thuê bao VinaPhone sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng

2019-11-27 02:46:52.809

Đã tìm ra chủ nhân của giải thưởng Chung cuộc 1 tỷ đồng

2019-10-22 09:31:31.112

Trao thưởng giải Tháng 30 triệu đồng cho khách hàng ở Bắc Kạn

2019-09-30 04:27:46.509