danh sách trúng thưởng

tổng số trúng giải: 84991

STT Số điện thoại Giá trị giải thưởng Ngày trúng thưởng (giải ngày)
Tiền VNĐ Data (MB)
1 84916xxx3622 0 200 19-09-2019
2 84888xxx0652 0 200 19-09-2019
3 84913xxx9961 15,000 0 19-09-2019
4 84918xxx1416 10,000 0 19-09-2019
5 84853xxx4598 0 200 19-09-2019
6 84846xxx7919 0 200 19-09-2019
7 84947xxx3580 0 500 19-09-2019
8 84943xxx9231 10,000 0 19-09-2019
9 84942xxx6680 5,000 0 19-09-2019
10 84944xxx6104 15,000 0 19-09-2019

Tin tức

Chúc mừng chủ nhân thứ 2 của giải thưởng Tháng 30 triệu đồng

2019-09-19 06:16:11.051

Đăng ký dịch vụ tiện ích, khách hàng VinaPhone có cơ hội nhận giải thưởng lớn

2019-09-17 08:43:45.332

Trục liên thông văn bản quốc gia của VNPT giành giải Vàng Stevie Awards 2019

2019-09-09 03:46:04.28