danh sách trúng thưởng

tổng số trúng giải: 125879

STT Số điện thoại Giá trị giải thưởng Ngày trúng thưởng (giải ngày)
Tiền VNĐ Data (MB)
11 84949xxx0659 10,000 0 18-10-2019
12 84834xxx7210 10,000 0 18-10-2019
13 84912xxx4297 15,000 0 18-10-2019
14 84858xxx9344 15,000 0 18-10-2019
15 84913xxx3757 10,000 0 18-10-2019
16 84833xxx6362 15,000 0 18-10-2019
17 84945xxx3080 10,000 0 18-10-2019
18 84919xxx8820 10,000 0 18-10-2019
19 84858xxx0470 10,000 0 18-10-2019
20 84949xxx1663 10,000 0 18-10-2019

Tin tức

Đã tìm ra chủ nhân của giải thưởng Chung cuộc 1 tỷ đồng

2019-10-22 09:31:31.112

Trao thưởng giải Tháng 30 triệu đồng cho khách hàng ở Bắc Kạn

2019-09-30 04:27:46.509

VNPT vào Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2019

2019-09-25 07:48:06.644