danh sách trúng thưởng

tổng số trúng giải: 125879

STT Số điện thoại Giá trị giải thưởng Ngày trúng thưởng (giải ngày)
Tiền VNĐ Data (MB)
125871 84917xxx1977 10,000 0 19-07-2019
125872 84917xxx1977 0 200 19-07-2019
125873 84842xxx0993 0 300 19-07-2019
125874 84911xxx6183 10,000 0 19-07-2019
125875 84825xxx8899 0 300 19-07-2019
125876 84825xxx8899 0 200 19-07-2019
125877 84911xxx9833 10,000 0 19-07-2019
125878 84918xxx2088 10,000 0 14-07-2019
125879 84842xxx1006 0 200 14-07-2019

Tin tức

VNPT trao thưởng 1 tỷ đồng cho thuê bao VinaPhone sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng

2019-11-27 02:46:52.809

Đã tìm ra chủ nhân của giải thưởng Chung cuộc 1 tỷ đồng

2019-10-22 09:31:31.112

Trao thưởng giải Tháng 30 triệu đồng cho khách hàng ở Bắc Kạn

2019-09-30 04:27:46.509